Политика за поверителност

1.       Вашият акаунт 

Hustler-Print.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт. 

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.  

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате. 

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни. 

Hustler-Print.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки. 

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги. 

Hustler-Print.com ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани. 

2.       Политика за конфиденциалност 

Hustler-Print.com разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени. 

Препоръките на Hustler-Print.com: 

Пазете паролата си! 

  • Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви; 

  • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти; 

  • Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра; 

  • Често сменяйте паролата; 

  

Не разгласявайте лична информация! 

  • Hustler-Print.com няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА, номер на кредитната карта, данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане по телефона или по e-mail, чрез което Ви се изисква такава информация, трябва да бъде игнорирано. 

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Hustler-Print.com. 

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама) 

  • Автентичните e-mail-и на Hustler-Print.com са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на "@Hustler-Print.com" 

  • Не са автентични и-мейли от Hustler-Print.com, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от Hustler-Print.com 

  • Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “Hustler-Print.com“,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от Hustler-Print.com. 

3.       Предпазване на лични данни 

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от ХЪСТЛЕР ЕООД , със седалище в България, София, бул. България бл. 19-партер